History

Union Internationale de Futnet (UNIF)

UNIF is the world-governing body of futnet, founded in 2010 in Geneva, Switzerland, by 15 countries from four continents. Its headquarters are located in Prague, Czech Republic. These countries were not satisfied with the status and activities of the former federation FIFTA, gradually was UNIF joined by other important countries, and currently they are already UNIF members all continents, including active participation in the WC.

FIFTA remains rather local organizations in the Balkan region with competitions in unusual futnet disciplines such as mixed teams for any incoming teams.

We are very pleased that the Danish Futnet Federation (DFTF) was a founding member of UNIF in Geneve 2010, and developments since proved the correctness of the decision.

 

UNIF Executive Board

Current Executive Board (2012-2016) is composed of the following members:

Mr Kamil Kleník (Czech Republic) - UNIF President 

Mr Vincent Kolly (Switzerland) - UNIF Vice-President

Mr Abdelkrim Abour (France) - UNIF Treasurer

Mr Pavel Masek (Denmark) - Member 

Mr Shin Jung Huen (South Korea) - Member

UNIF Secretariat is headed by General Secretary Ms Zuzana Viňanská (Slovakia).

 

Dansk Fodtennis Forbund (DFTF)Dansk Fodtennis Forbund er samleorganisation for de danske fodtennisklubber, og medlem af henholdsvis det europæsiske fodtennisforbund, EFTA, og det internationale fodtennisforbund, UNIF.

DFTF arbejder målrettet for at udbrede fodtennis i Danmark, og samtidig skabe Danmarks indgang til den internationale fodtennisscene. Formand for DFTF, Pavel Masek, er repræsenteret i UNIFs bestyrelse som kasseren, og fungerer samtidig som landsholdstræner for det danske landshold. DFTF blev oprettet i oktober 2010 i forbindelse med oprettelsen af det nye europæiske fodtennis forbund, EFTA, mens det danske kvindelandshold allerede i 2008 deltog ved Verdensmesterskaberne i Prerov, Tjekkiet.

I de seneste år, landsholdet rekrutterede spillere fra en klub, som blev gradvist mere som en eksklusiv lukket samfund på en familie, og sport kvaliteter viste ikke nogen langsigtet forbedring ved en eksklusiv position af blot et par spillereden. De selv siden efteråret 2014 besluttede at forlade forbund, så de ikke længere er medlem af Dansk Fodtennis Forbund, har ikke lov til at bruge navnet af forbund, og de er heller ikke berettiget til at repræsentere Danmark ved internationale begivenheder, arrangeret af den Europæiske Organisation EFTA eller moderorganisation UNIF verden.

''''

In recent years, the national team recruited players from one club, which gradually became more like an exclusive closed society of one family, and even performance in this group did not show any long-term improvement. The Federation decided to give priority to the promotion of mass futnet instead of maintaining the exclusive position of these few people, which since last autumn is no longer a member of the union, nor are they entitled to represent Denmark at international events, organized by european organization EFTA or parent world organization UNIF.

Vores medlemmer

Øbro Idræt, DTU Lyngby, HBSK Hørsholm, BK Skjold, men fodtennis spilles også i andre klubber eller byer, som Århus.
 
I Danmark spiller fodbold på en rekreativ niveau i mange andre sportsklubber, ofte med ændrede regler, men kun betalende forbundsmedlemmer har ret til at repræsentere Danmark ved internationale begivenheder og aftegninger 'repræsentation af Dansk Fodtennis Forbund.

Sportens historie i Danmark

Fodtennis er en sport der kan dyrkes af alle uanset alder, køn eller størrelse. Kendskabet til fodtennis er ikke så stort i Danmark, men er meget udbredt i Tjekkiet, Slovakiet, Frankrig eller Schweiz, samt størstedelen af resten af Østeuropa, hvor der spilles fodtennis over alt – i skolerne, på stranden om sommeren, til familiesammenkomster, og ikke mindst i fodtennisklubber. På eliteniveauet tiltrækkes rigtig mange tilskuere til sportshallerne for at overvære kampene.

I Danmark er der ingen lang tradition for at dyrke fodtennis på trods af, at mange større fodboldklubber bruger fodtennis som en del af træningen. Dog er vi i Danmark godt på vej, da der i 2008 for første gang deltog et dansk landshold ved en international slutrunde, nemlig verdensmesterskaberne for kvinder i Prerov, Tjekkiet.